Language

Thorbjørnrud Hotel


Thorbjørnrud Ysteri

Thorbjørnrud Ysteri har sjekket ut av Thorbjørnrud Hotell for godt! Vi er blitt nærmeste nabo med melkekuene våre på Øvre Kjekshus Gård, så nå trenger vi ikke melkebil engang. Thorbjørnrud Ysteri er en del av det fantastiske lokalmateventyret som Olav Lie-Nilsen har skapt på Hadeland. Vi produserer mer enn 10 tonn ost i året og gjør det ganske bra i kåringer både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

 

Til toppen